top of page

Herstory

BHAKTI POKRET

Neposlušna teologinja drži važnim najprije pomesti ispred vlastitih vrata. No zbog popularizacije istočnih religija kroz pokrete Novih duhovnosti na Zapadu (pa i kod nas), danas govorimo o indijskoj srednjovjekovnoj vjerskoj struji, Bhakti pokretu. Bhakti nastaje u 7. stoljeću na Indijskom potkontinentu kao reakcija na strogi brahmanizam. Danas ga smatramo jednim od kamena temeljaca indijskog feminizma. Riječ bhakti znači 'predanost', a odnosi se na odanost svakog ljudskog bića božanskome u njemu ili njoj. 

Zašto je Bhakti važan za kasniju pojavu indijskog feminizma? 

1) Bhakti pokret težio je uspostavi egalitarnog društva. Bhakti nastaje kao protest protiv društvenog i duhovnog monopola brahmana, koji su društvo podijelili prema kastama i rodu, dok je njihova rigidna religija opravdavala takav poredak. Stoga je cilj Bhakti pokreta bilo ukidanje kastinskog sistema i izgradnja društva radikalne ravnopravnosti. Drugim riječima, Bhakti nije propagirao puko individualno spasenje i mistično jedinstvo s Bogom, već i uspostavu društveno-religijske ravnopravnosti, kakva je do tada bila nezamisliva.

2) Duhovnost za sve!  U srednjovjekovnoj Indiji nižim kastama (i ženama!) bilo je uskraćeno sudjelovanje u brojnim vjerskim praksama i obredima, kao i zauzimanje aktivnih uloga u religijskom kontekstu. No Bhakti je nudio svima dostupan duhovni put, neovisan o položaju pojedinca.ke unutar društvene hijerarhije. Između ostalog, pokret je promicao neposredan, osobni odnos s Bogom, čineći brahmanske tradicije poput okupljanja u hramovima i štovanja kipova te posredovanje svećenika suvišnima.

3) Žene se veoma ističu u Bhakti pokretu. Brahmanska religija ograničavala je duhovni izričaj žena. Iz tog razloga, mnoge se pridružuju Bhakti pokretu gdje su mogle definirati vlastite istine te 'izvana' utjecati na reformu kulture, politike, religije i međuljudskih odnosa. Sljedbenice su pokreta kroz poeziju, obrede i način života iskazivale otpor patrijarhatu. Primjerice, kod Bhakti žena nalazimo nomatkinje, neudane, pjesnikinje koje kroz poeziju progovaraju o iskustvu ugnjetavanja i želji za slobodom, naturistkinje, žene koje su živjele poput muškaraca, one koje su odbacile majčinstvo ili svojevoljno postale kurtizane. 

Naravno, Bhakti pokret nije jedini utjecao na nastanak feminizma u Indiji - važni su i drugi religijski pokreti poput tantrizma, kao i politička situacija, naročito (post)kolonijalizam i tendencije ukidanja kastinskog sistema. 

 

Oprez! Nije tajna da u našim kršćanskim kulturama fetišiziramo istočne duhovnosti, a postojanje ženskog božanskog principa u hinduizmu i drugim religijama Istoka proglašavamo naprednijim u odnosu na, u tom smislu škrte, Abrahamovske religije. No istina je da je Indija jedna od najgorih zemlja za žene, pa i zbog religije koja djeluje kao formalin za toksične patrijarhalne tradicije. Moramo osvijestiti da naš pogled na istočne duhovnosti može biti vid kolonijalizma i pripadajućeg mu konzumerizma te da nema veze s realnom feminističkom borbom - niti našom niti onom koju vode žene u Indiji. 

Ne slažete se sa mnom? Neposlušna teologinja uvijek je demokratična i spremna za dijalog! Pišite mi što mislite o mojim zapažanjima i o čemu još želite čitati.

bottom of page